Ակունք համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները 

(թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1133 աա) Հիմնական շինությունների համար 9001052032457500Միանվագ  Ընտրել
1137 դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(մինչև 26քմ) 9001052033022550Եռամսյակային  Ընտրել
1139 Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900105203344100000Տարեկան  Ընտրել
1143 ժ) Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ և կրկնօրինակներ տրամադրելու համար  500Միանվագ  Ընտրել
1133Ա -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար 90010520324515000Միանվագ  Ընտրել
1133Գ - 201-ից մինչև 500 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90010520324530000Միանվագ  Ընտրել
1133Ե 1001 և ավելի քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90010520324550000Միանվագ  Ընտրել
1137Բ - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90010520330225500Եռամսյակային0,3 Ընտրել
1140Բ -հանրային սնունդի և զվարճանքի օբյեկտների համար 90010500206825000Տարեկան  Ընտրել
1140Ա - առևտրային օբյեկտների համար  5000Տարեկան  Ընտրել
1140Գ - բաղնիքների (սաունաների) համար  200000Տարեկան  Ընտրել
1140Ե - շահումով խաղերի կազմակերպման համար  250000Տարեկան  Ընտրել
1140Զ - վիճակախաղերի կազմակերպման համար  100000Տարեկան  Ընտրել
1137Ա 9001052030478000Եռամսյակային  Ընտրել
1351Դ 9001050018132000Ամսական  Ընտրել
140Բ 9001050020686500Եռամսյակային  Ընտրել
138 - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքո 9001052033026100Եռամսյակային  Ընտրել
139 - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքո 9001052033023100Եռամսյակային  Ընտրել
1137Գ 9001052030473100Եռամսյակային  Ընտրել
1137Դ 9001052030476100Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ե Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվություն 9001052030474000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ե ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9001052033024000Եռամսյակային  Ընտրել
1140Բ 9001052030474000Եռամսյակային  Ընտրել
1133Դ 90010520324525000Միանվագ  Ընտրել
1137Ա դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(26-ից մինչև 50քմ) 9001052033023150Եռամսյակային  Ընտրել
1137Բ Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(200-ից մինչև 500 քմ) 9001052033027650Եռամսյակային  Ընտրել
1137Գ Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(50-ից մինչև 100 քմ) 9001052033024050Եռամսյակային  Ընտրել
1137Զ Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(100-ից մինչև 200քմ) 9001052033026150Եռամսյակային  Ընտրել
1137Է Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(500 և ավելի քմ) 90010520330213650Եռամսյակային  Ընտրել
1139Ա Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 90010520334418000Տարեկան  Ընտրել
1148 մինչև 26 քմ 9001050020681500Եռամսյակային  Ընտրել
1148Ա 26-ից մինչև 50քմ 9001050020682700Եռամսյակային  Ընտրել
1148Բ 50-ից մինչև 100 քմ 9001050020684050Եռամսյակային  Ընտրել
1148Գ 100-ից մինչև 200քմ 9001050020685100Եռամսյակային  Ընտրել
1148Դ 200-ից մինչև 500 քմ 9001050020686600Եռամսյակային  Ընտրել
1148Ե 500 և ավելի քմ 90010500206810500Եռամսյակային  Ընտրել
1133Դ 500-ից մինչև 1000 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների համար 90010520324550000Միանվագ  Ընտրել
1133Դ 1001ից մինչև 3000քմ 90010520324550000Միանվագ  Ընտրել
1133Ե 3001-ից ավել 900105203245100000Միանվագ  Ընտրել
1351Զ - տեղական վճարներ շինարարության ավարտը փաստագրելու համար 90010520331615000Միանվագ  Ընտրել
1136Ա 9001052032865000Միանվագ  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ