Ակունք համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 9001052032865000Միանվագ  Ընտրել
1137 դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(մինչև 26քմ) 90010520330217000Եռամսյակային  Ընտրել
1139 Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող խանութներում և կրպակներում, հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ առևտրի կետերում կամ ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ծառայության օբյեկտներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար՝ օրացուցային տարվա համար  60000Տարեկան  Ընտրել
1143 ժ) Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ և կրկնօրինակներ տրամադրելու համար  500Միանվագ  Ընտրել
1144 ի) Համայնքի տարածքում (բացառությամբ թաղային համայնքների) մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար  10000   Ընտրել
1134Ա Մինչև 20 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող ոչ հիմնական շինությունների շին. թույլտվաւթյան համար  3000Միանվագ  Ընտրել
1134Բ - 20 և ավելի քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների շին. թույլտվության համար  5000Միանվագ  Ընտրել
1133Ա -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար  15000Միանվագ  Ընտրել
1133Բ - Շին. թույլտվություն 201-ից մինչև 500 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  30000Միանվագ  Ընտրել
1140Բ -հանրային սնունդի և զվարճանքի օբյեկտների համար 90010500206825000Տարեկան  Ընտրել
1140Ա - առևտրային օբյեկտների համար  5000Տարեկան  Ընտրել
1140Գ - բաղնիքների (սաունաների) համար  200000Տարեկան  Ընտրել
1140Ե - շահումով խաղերի կազմակերպման համար  250000Տարեկան  Ընտրել
1140Զ - վիճակախաղերի կազմակերպման համար  100000Տարեկան  Ընտրել
1142Ա - ալկոհոլային սպիրտի պարունակությունը մինչև 20 ծավալային տոկոս արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդի համար  2000Եռամսյակային  Ընտրել
1142Բ - Թունդ ալկոհոլ./սպիրտի պարունակությունը 20 և ավելի ծավալային տոկոս/ արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդի համար  3500Եռամսյակային  Ընտրել
1142Գ - այլ արտաքին գովազդի համար  1500Եռամսյակային  Ընտրել
1142Դ - դատարկ գովազդային վահանակների համար  375Եռամսյակային  Ընտրել
1351Լ տեղական վճարներ աղբահանության վճար իրավաբանական անձանցից 9001050024232000   Ընտրել
1137Ա դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(26-ից մինչև 50քմ)  21000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Դ Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(200-ից մինչև 500 քմ) 90010520329451000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Բ Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(50-ից մինչև 100 քմ)  27000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Գ Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(100-ից մինչև 200քմ)  41000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ե Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(500 և ավելի քմ) 90010520304791000Եռամսյակային  Ընտրել
1139Ա Համայնքի վարչական տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի վաճառքի թույլտվության համար՝ օրացուցային տարվա համար 900105203344200000Տարեկան  Ընտրել
1148Ա Հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման (մինչև 26 քմ)  5000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Բ Հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման (26-ից մինչև 50քմ)  9000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Գ Հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման (50-ից մինչև 100 քմ)  13500Եռամսյակային  Ընտրել
1148Դ Հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման (100-ից մինչև 200քմ)  17000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Ե Հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման (200-ից մինչև 500 քմ)  22000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Զ Հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման (500 և ավելի քմ)  33500Եռամսյակային  Ընտրել
1133Գ 500-ից մինչև 1000 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների համար  50000Միանվագ  Ընտրել
1133Դ 1001ից մինչև 3000քմ  50000Միանվագ  Ընտրել
1133Ե 3001-ից ավել  100000Միանվագ  Ընտրել
1351Զ - տեղական վճարներ շինարարության ավարտը փաստագրելու համար 9001052031615000Միանվագ  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ