Այսօր: Հինգշաբթի, 18 Հուլիսի 2024թ.
Ակունքի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 1
ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱԿՈՒՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔ
Հաշվետվություններ
 
Ներկայացման ամսաթիվ01/10/2021
ԱնվանումԱԿՈՒՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԵՐՐՈՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԿԱՊԻՏԱԼ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՆերկայացնողԱԿՈՒՆՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ Իրավաբանական ՀՈՒՆԱՆ ՌՈՒԲԵՆՅԱՆ
Ժամանակահատված01/07/2021 - 30/09/2021
Ներկայացվող արդյունքները

Ակունք Համայնք (2021թ. 3-րդ եռամսյակ)

1.Բնակավայրերի քանակը՝ 8:

2.Հրավիրված խորհրդակցությունների քանակը՝ 3:

3.Համայնքի բնակիչների ընդունելությունների քանակը՝112:

4.Բնակավայրերի այցելությունների քանակը՝ 30, որից Կոտայք բնակավայրում 6, Նոր Գյուղ բնակավայրում 3, Կապուտան բնակավայրում 7, Զառ բնակավայրում 3, Զովաշեն բնակավայրում 4, Սևաբերդ բնակավայրում 3, Հատիս բնակավայրում 4:

5.Ավագանու նիստերի քանակը՝ թվով 3:

6.Ավագանու մշտական հանձնաժողովների քանակը՝ թվով 3: 1. ֆինանսավարկային, բյուջետային և տնտեսական հարցերի, 2. ենթակառուցվածքներին առնչվող հարցերի, 3. սոցիալական, առողջապահության, բնության պահպանության, գիտության, կրթության, մշակույթի և երիտասարդության հարցերի:

7.Սոցիալական աշխատողի կողմից տնային այցելությունների քանակը` 3-րդ եռամսյակում սոցիալական աշխատողի կողմից տնային այցելություններ հետևյալ նպատակներով: Հուլիսամսվա ընթացքում սոցիալական աշխատողի կողմից իրականացվել են թվով 16 այցելություններ՝ Ակունք բնակավայր 3 այցելություն, Հատիս բնակավայր 3 այցելություն, Կապուտան բնակավայրում 4 այցելություն, Կոտայք բնակավայր 5 այցելություն, Նոր Գյուղ բնակավայր 1 այցելություն: Այցելությունների նպատակը եղել է Ակունք համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքների կարիքի գնահատումը: Օգոստոս ամսվա ընթացքում սոցիալական աշխատողի կողմից իրականացվել են թվով 4 այցելություն, որից 1 այցելություն Զառ բնակավայրում, 1 այցելություն Կապուտան բնակավայրում: Այցելությունների նպատակը եղել է Ակունք համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքների կարիքի գնահատումը: Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում սոցիալական աշխատողի կողմից իրականացվել են թվով 4 այցելություն, որից 4 այցելություն Ակունք բնակավայրում: Այցելությունների նպատակը սոցիալապես անապահով ընտանիքների կարիքի գնահատման հետ է կապված եղել:

8.Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության հաստատություններ կատարված այցեր՝ Հաշվետու եռամսյակում համայնքի ղեկավարի կողմից տեղի են ունեցել 4 այցելություն <<ԱԿՈՒՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ>> ՀՈԱԿ:

9.Դպրոցական տարիքի երեխաների քանակը, որոնք դուրս են մնացել ուսումնական պրոցեսից՝ այդպիսիք չկան:

10.Հանրային միջոցառումներ՝ Հաշվետու եռամսյակում հանրային միջոցառումներ չեն իրականացվել:

11.Սահմանափակ ֆիզիկական հնարավորություններ ունեցող ընտրողների ընտրական իրավունքի իրականացման մատչելիությունն ապահովված է:

12.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում՝ Համայնքում ապահովվում է աղբահանության լիակատար իրականացում ավագանու կողմից հաստատված հայեցակարգով:

13.Համայնքի վարչական տարածքում բիզնես գործունեություն իրականացնող գործարարների և ձեռնարկատերերի հետ հանդիպումներ՝ Հաշվետու եռամսյակում Ակունք համայնքի վարչական տարածքում բիզնես գործունեություն իրականացնող գործարարների և ձեռնարկատերերի հետ հանդիպումներ տեղի չեն ունեցել:

14.Համայնքի կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ՀԿՏՀ կամհամարժեք) լիարժեք և արդյունավետ շահագործման աշխատանքներ՝ Ապահովվում է kotayk-akunk.am վեբ-կայքի լիակատար շահագործում, փաստաթղթաշրջանառություն, համայքի ղեկավարի որոշումներ, կարգադրություններ, ավագանու որոշումներ, բյուջեի եկամուտների և ծախսերի կատարողակաանների դիտման մատչելություն:

15.Ավագանու հրապարակային նիստերի առցանց հեռարձակում՝ Ավագանու նիստերն առցանց հեռարձակվում են և տեսանյութերը տեղադրվում են համայնքի պաշտոնական կայքէջում՝ ՏԻՄ-Համայնքի ավագանի-Ավագանու նիստեր բաժնում, ինչպես նաև համայնքի պաշտոնական կայքէջի տեսանյութեր բաժնում:

 

ԿԱՊԻՏԱԼ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Ակունք համայնքում հաշվետու եռամսյակի ընթացքում իրականացվել են կապիտալ ծրագրեր՝ 88 342.23 հազ. ՀՀ դրամ: Ակունք համայնքում հաշվետու հուլիս ամսվա ընթացքում կապիտալ աշխատանքներ իրականացվել են ՝ Ակունք համայնքի կարիքների համար խոտհնձիչի ձեռքբերման գումար՝ 950.0հազ.ՀՀ դրամ, ջրի սառեցման սարքի ձեռքբերման գումար՝ 550. հազ. ՀՀ դրամ, Կոտայք բնակավայրի վարչական շենքի պատուհանների ձեռքբերման գումար՝ 430.0 հազ. ՀՀ դրամ, աղբարկղների ձեռքբերման գումար՝ 3.753.0 հազ. ՀՀ դրամ,Ակունք համայնքի կարիքների համար հենասյուների ձեռքբերման գումար՝ 154.98 հազ., համայնքային ավտոմեքենաների ընթացիկ նորոգման և անվադողերի ձեռքբերման գումար՝ 317.0հազ.ՀՀ դրամ, Ակունք համայնքի կարիքների համար հատուկ նպատակային նյութերի ձեռքբերման գումար՝ 1 809.95 հազ., համայնքային հողամասերի քարտեզագրման գումար՝ 90.0 հազ. ՀՀ դրամ, համայնքային հողամասեերի միասնական տեղեկանքների և իրավունքի գրանցման պետական տուրք ՝ 99.5 հազ. ՀՀ դրամ, Ակունք համայնքի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ -ին սուբսիդիա՝ 2 700,0 հազ. ,համայնքի կարիքների համար լիթոիդային խիճի և ավազի ձեռքբերման գումար՝ 236.52 հազ. ՀՀ դրամ,Նոր գյուղ բնակավայրի կոյուղու ընթացիկ նորոգման գումար՝ 30.0 հազ. ՀՀ դրամ,Ակունք համայնքի ճանապարհների գծանշման գումար՝ 950.0 հազ.հազ. ՀՀ դրամ,ԱկունՔ համայնքի Ակունք բնակավայրի փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների գումար՝ 14 492.5հազ.Ակունք համայնքի Նոր գյուղ բնակավայրի ոռոգման ցանցի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ՝ 332.0 հազ. ՀՀդրամ, Ակունք համայնքի Ակունք բնակավայրի ջրագծերի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ՝ 3900 հազ. ՀՀդրամ: Ակունք համայնքում օգոստոս ամսվա ընթացքում կապիտալ աշխատանքներ են իրականացվել Ակունք համայնքի կարիքների համար փողոցային լույսերի տեղադրման գումար՝ 168.0հազ., համայնքային ավտոմեքենաների ընթացիկ նորոգման և անվադողերի ձեռքբերման գումար՝ 241.24 հազ.ՀՀ դրամ, Ակունք համայնքի կարիքների համար հատուկ նպատակային նյութերի ձեռքբերման գումար՝ 996.4 հազ.,Ակունք համայնքային հողամասերի քարտեզագրման գումար՝ 125.0 հազ. ՀՀ դրամ, համայնքային հողամասեերի միասնական տեղեկանքների և իրավունքի գրանցման պետական տուրք ՝ 40.0 հազ. ՀՀ դրամ, Ակունք համայնքի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ -ին սուբսիդիա՝ 1 400,0 հազ. ՀՀ դրամ, Ակունք համայնքի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ -ի պահակատան տանիքի տախտակի ձեռքբերման գումար՝ 137.6 հազ. ՀՀ դրամ,համայնքի կարիքների համար ցեմենտի ձեռքբերման գումար՝ 90.0 հազ. համայնքի ճանապարհների քանդման և հարթեցման գումար՝ 985.0 հազ. ՀՀ դրամ,ՀՀ դրամ,Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի 3-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների գումար՝ 18 620.0 հազ. ՀՀ դրամ,Ակունք համայնքի կարիքների համար աղբատար մեքենայի ձեռքբերման գումար՝ 17 595.0 հազ. ՀՀ դրամ, կունք համայնքի կարիքների համար աղբարկղերի ձեռքբերման գումար՝ 302.5 հազ. ՀՀ դրամԱկունք համայնքի Նոր գյուղ բնակավայրի ոռոգման ցանցի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ՝ 332.0 հազ. ՀՀդրամ, Ակունք համայնքի կարիքների համար ջրամատակարարման խողովակների և պոմպի ձեռքբերման գումար՝ 1875.81 հազ. ՀՀդրամ, ֆակտորինգի գումար՝ 1 559.6 հազ. ՀՀ դրամ,Կապիտալ դրամաշնորհ Կոտայքի դպրոցին՝ 4 000.0 հազ. ՀՀ դրամ: Ակունք համայնքում սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում կապիտալ աշխատանքներ իրականացվել են ՝ Ակունք համայնքի կարիքների համար լիթոիդային խճի և ավազի ձեռքբերման գումար՝ 197.4 հազ., համայնքային ավտոմեքենաների ընթացիկ նորոգման ,տեխնիկական սպասարկման և անվադողերի ձեռքբերման գումար՝ 570.0հազ.ՀՀ դրամ, Ակունք համայնքի կարիքների համար հատուկ նպատակային նյութերի ձեռքբերման գումար՝ 529.98 հազ.,Ակունք համայնքային հողամասերի քարտեզագրման գումար՝ 830.0 հազ. ՀՀ դրամ, համայնքային հողամասեերի միասնական տեղեկանքների և իրավունքի գրանցման պետական տուրք ՝ 13.0 հազ. ՀՀ դրամ, Ակունք համայնքի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ -ին սուբսիդիա՝ 2000,0 հազ. ՀՀ դրամ, Ակունք համայնքի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ -ի վերանորոգման գումար՝ 500.0 հազ. Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի 3-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների տեխ: հսկողության գումար՝ 300.0 հազ., ՀՀ դրամ,Ակունք համայնքի կարիքների համար տեխնիկայի ձեռքբերման գումար՝ 2 136.0 հազ., Ակունք համայնքի Կոտայք բնակավայրի ջրագծերի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ՝ 357.0 հազ. ՀՀդրամ, Ակունք համայնքի Զառ բնակավայրի պոմպակայանի էլ. տեխնիկական պայմանի ձեռքբերման գումար՝ 645.25 հազ.,Կապիտալ դրամաշնորհ Կոտայքի դպրոցին՝ 2 000.0 հազ. ՀՀ դրամ:

Կից փաստաթղթեր
(23.16 Կբ)
(18.92 Կբ)
ՓաստաթուղթՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
Կոտայքի մարզ, գ. Ակունք, Կենտրոնական խճուղի 72
(077) 870825
akunq.hamaynq@gmail.com,akunq.kotayq@mta.gov.am
Պաշտոնական էլ. փոստ` 50824399@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԱԿՈՒՆՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2090
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner